Copyright © Helikopterflottiljens kamratförening

Webmaster: Simon Palm, webmaster@hkpfljkf.se

Org.nr: 802470-3533

HELIKOPTERFLOTTILJENS

KAMRATFÖRENING

- En förening för Helikopterflottiljens personal, veteraner och anhöriga -

Mässektionen

Mässektionen har som ändamål att genomföra festliga arrangemang för föreningens medlemmar och dess anhöriga. Detta för att öka deras välmående, bereda medlemmarna trevnad samt möjlighet till sällskaplig samvaro. Sektionen ska tillvarata föreningens intressen inom mässtraditioner och mässkultur, och förvalta föreningens tillgångar och depositioner vid Helikopterflottiljens mäss.

 

Mässektionens arbete bedrivs utifrån medlemmarnas önskemål och förslag på aktiviteter. Mässektionen planerar och genomför sektionsaktiviteter som riktar sig till HkpfljKFs alla medlemmar eller sektioner samt aktiviteter beställda av Helikopterflottiljen. Mässektionen kan, efter förmåga, stödja medlemmar vid planering av privata aktiviteter.

 

2014-05-25

Mässektionen behöver två nya mässbiträden. Är du en av dem? Är du nyfiken och vill veta mer så titta här.

 

2014-01-11

Mässektionen behöver tre nya biträden/mässansvariga. Är du en av dem? Är du nyfiken och vill veta mer så titta här.