Copyright © Helikopterflottiljens kamratförening

Webmaster: Simon Palm, webmaster@hkpfljkf.se

Org.nr: 802470-3533

HELIKOPTERFLOTTILJENS

KAMRATFÖRENING

- En förening för Helikopterflottiljens personal, veteraner och anhöriga -

Helikopterflottiljens kamratförenings sektioner

 

Föreningen är organiserad med en styrelse och en eller flera sektioner. Styrelsen är sammanhållande och ansvarig för föreningens verksamhet som helhet, adminstration och ekonomi. Styrelsen ska även stödja sektionerna i sitt arbete. Styrelsens arbete beskrivs i HkpfljKF stadgar.

Sektionerna planerar och genomför olika aktiviteter inom ramen för sin sektion. Sektionernas arbete beskrivs i Hkpflj KF Stadgars bilagor.

 

Efterhand har föreningen som mål att starta en sektion vid Helikopterflottiljens alla verksamhetsorter, Linköping (2013), Luleå (2014) och Ronneby (2014). Dessa sektioner kommer vid de olika verksamhetsorterna genomföra olika aktiviter som riktar sig främst till HkpfljKF medlemmar.

 

Mässsektionen driver mässkulturen vidare på Helikopterflottiljens mäss (Malmen mässen i Linköping) och axlar det arv som militära mässar stått för genom århundranden.

 

Sektionerna i Luleå och Linköping kommer startas så fort det finns möjlighet till det, men troligtvis inte innan 2015. Fram tills att Linköpings sektionen har konstituerta sig, planerar och genomför styrelsen dess verksamhet parallellt med ordinarie styrelse arbete.