Copyright © Helikopterflottiljens kamratförening

Webmaster: Simon Palm, webmaster@hkpfljkf.se

Org.nr: 802470-3533

HELIKOPTERFLOTTILJENS

KAMRATFÖRENING

- En förening för Helikopterflottiljens personal, veteraner och anhöriga -

HELIKOPTERFLOTTILJENS

KAMRATFÖRENING STADGAR Bilaga 4

 

2013-01-01 Utgåva 1

 

 

Helikopterflottiljens Kamratförenings historia och heraldik

 

1 Historia

Kamratföreningen hade sitt konstituerande möte på Helikopterflottiljens mäss i Linköping den 11 januari, 2013.

 

2.1 Heraldiska vapen

”På blå botten, en guldfärgad bevingad häst med röda revär (Pegasus, Helikopterflottiljens vapenbild) och runt Pegasusen en kätting i guld.”, är dess heraldiska beskrivning.

Pegasusen symboliserar förbandet Helikopterflottiljen och kättingen symboliserar föreningens vänskapsband.

Det heraldiska vapnet finns i en detaljerad (färg) och i en förenklad form (svart-vit). Den detaljerade används vid ceremoniella sammanhang och den förenklade i övriga.

Vid extern kommunikation används det heraldiska vapnet i kombination med bildtexten (HELIKOPTERFLOTTILJENS KAMRATFÖRENING) till vänster om vapnet.

Vid intern kommunikation används det heraldiska vapnet så länge det är estetiskt och praktiskt. Vid intern kommunikation menas ceremoniella sammanhang, information riktad till egen personal, minnesgåvor, när syftet är traditionsbevarande eller stärka förbandsandan eller liknande.

 

2.2 Fana

”På en blå duk, en centrerad guldfärgad bevingad häst med röda revär (Pegasus, Helikopterflottiljens vapenbild) och runt Pegasusen en kätting i guld.”, är dess heraldiska beskrivning.

HkpfljKF fana skall föras vid statsceremoniell och förbandsceremoniell verksamhet. Fanan förs av lämplig medlem med adekvat utbildning och färdighet. Beslut om nyttjande får fattas av lägst av ordförande eller sekreteraren.

 

2.3 Grafisk profil

2.3.1 Grafisk profil i text

Normal text Times new roman, 12 punkter, svart text Rubrik 1 Arial, 14, fet, svart text Rubrik 2 Arial, 12, fet, svart text Rubrik 3 Arial, 12, kursiv, svart text

2.3.2 Grafisk profil på internet

Normal text Helvetica, 12 punkter, svart text.

Rubrik 1 Arial black, 24 punkter, svart text.

Rubrik 2 Arial black, 16 punkter, svart text

Rubrik 3 Arial black, 16 punkter, kursiv, svart text