Copyright © Helikopterflottiljens kamratförening

Webmaster: Simon Palm, webmaster@hkpfljkf.se

Org.nr: 802470-3533

HELIKOPTERFLOTTILJENS

KAMRATFÖRENING

- En förening för Helikopterflottiljens personal, veteraner och anhöriga -

HELIKOPTERFLOTTILJENS

KAMRATFÖRENING STADGAR Bilaga 3

 

2016-01-21 Utgåva 2

 

 

Helikopterflottiljens Kamratförenings uppvaktningar och ceremonier.

 

1. Uppvaktningar

 

1.1 Administration

 

Styrelsen tar fram en årlig uppvaktningslista och ansvarar för uppvaktningen med telegram. Sekreteraren ska även dokumentera uppvaktningar.

 

1.2 Födelsedag

 

Medlem uppvaktas vid jämna 10-tal år från 20 år. Medlem som fyllt 70 år uppvaktas var femte år och medlem som fyllt 90 år uppvaktas varje år.. Uppvaktningen sker med HkpfljKFs telegram. Annan uppvaktning beslutas av styrelsen.

 

1.3 Vigsel

 

Medlem uppvaktas i samband med egen vigsel, som styrelsen känner till. Uppvaktningen sker med HkpfljKFs telegram. Telegram överlämnas av eventuellt deltagande medlem alternativt skickas till brudparet.

 

1.4 Pensionsavgång

 

Medlem uppvaktas i samband med pensionsavgång, som styrelsen känner till. Uppvaktningen sker med HkpfljKFs telegram. Telegram överlämnas av eventuellt deltagande medlem alternativt skickas till medlem.

 

1.5 Begravning

 

HkpfljKF hedrar bortgången medlem och flottiljchef (eller fd) hedras med kondoleanser genom en blomsterkrans vid begravningen i HkpfljKFs färger (blå-gult) med en sista hälsning (förslag på text: En sista hälsning! Helikopterflottiljens kamratförening) om inget annat har angivits från de anhöriga.

 

HkpfljKF fana med eller utan fanförare kan paradera vid begravningen.

 

Ordförande eller den styrelsen har utsett att företräda HkpfljKF, ansvarar för hedersbetygelser. Kassören ansvarar för att beställa eventuell blomsterkrans.

 

 

2. Ceremoniell verksamhet och representation

 

2.1 Förbandsspecifika ceremonier

 

HkpfljKF har för avsikt att vara närvarande och representera under egen fana / eget namn under förbandsspecifika ceremonier. Detta under förutsättning att Hkpflj bjuder in till detta. Vilka ceremonier som avses sker genom dialog med Hkpflj.

 

2.2 Representation

 

Styrelsen har som mål att närvara med minst en styrelseledamot vid samtliga arrangemang som HkpfljKF står som värd för.