Copyright © Helikopterflottiljens kamratförening

Webmaster: Simon Palm, webmaster@hkpfljkf.se

Org.nr: 802470-3533

HELIKOPTERFLOTTILJENS

KAMRATFÖRENING

- En förening för Helikopterflottiljens personal, veteraner och anhöriga -

HELIKOPTERFLOTTILJENS

KAMRATFÖRENING STADGAR Bilaga 2

 

2013-01-11 Utgåva 1

 

Helikopterflottiljens Kamratförenings utmärkelser

 

1.1. Tennfiguren - Flottiljfänriken

 

1.1.1. Utformning

HkpfljKF tennfigur - Flottiljfänrik omfattar en målad tennfigur.

Tennfiguren är 90 mm hög och är monterad på en mörk träplatta. Tennfiguren är målad i officer i Helikopterflottiljens truppparaddräkt som hälsar med Helikopterflottiljens fälttecken (fana).

HkpfljKF tennfigur – Flottiljfänrik, instiftades 2013.

 

1.1.2. Grunder för tilldelning

HkpfljKF tennfigur - Flottiljfänrik tilldelas subaltern som är hedersutnämnd av Chefen för Helikopterflottiljens till Flottiljfänrik, efter genomfört tjänstgöringsår.

Tennfigur – Flottiljfänrik tilldelas enskild person inom Hkpflj:

 för genomförd tjänstgöring som Helikopterflottiljens flottiljfänrik.

 

1.1.3. Utdelning av förtjänstmedalj

Utdelning av HkpfljKF tennfigur - Flottiljfänrik sker av HkpfljKF ordförande vid särskilt tillfälle under högtidliga former.

Före utdelande ska tennfigurens träplatta förses med en silver färgad platta med texten ”Helikopterflottiljens, Flottiljfänrik (Tjänstgöringsår), (Grad) (Förnamn Efternamn)”.

Kassören ansvarar för gravering av utmärkelser före utdelandet och att erforderligt antal utmärkelser finns vid HkpfljKF. Sekreteraren ansvarar för att förteckning och dokumentation över utdelade utmärkelser upprättas. Följande dokumentation skall föras för utdelade utmärkelser; Utmärkelsenummer, grad/titel, för- och efternamn, datum och plats för utdelningen.

HkpfljKF tennfigur – Flottiljfänrik omfattar diplom samt tennfigur. Utmärkelsen utdelas generellt ej postumt.