Copyright © Helikopterflottiljens kamratförening

Webmaster: Simon Palm, webmaster@hkpfljkf.se

Org.nr: 802470-3533

HELIKOPTERFLOTTILJENS

KAMRATFÖRENING

- En förening för Helikopterflottiljens personal, veteraner och anhöriga -

Bli medlem

 

Att vara medlem i Kamratföreningen innebär att du aktivt stödjer det arbete föreningen bedriver. Dvs att tillvarata sina medlemmars intressen och stödjer Försvarsmaktens Helikopterflottilj och dess insatsförband. Föreningen verkar bland annat för att uppmuntra kamratskap, stödja våra anhöriga, veteraner och tillvarata Helikopterflottiljens historia.

 

Ordinarie Medlem i föreningen, kan den som är eller har varit anställd vid Helikopterflottiljen bli. Dvs du som är officer, specialistofficer, reservofficer, civil tjänsteman, veteran eller heltids- deltidssoldat (GSS). Du som inte är något av dessa och som vill stödja föreningens syften och verksamhet, kan bli medlem efter styrelsens beslut. Exempelvis om du är en av våra anhöriga.

 

Anhörigmedlem kan man bli till en ordinarie medlem. Detta är gratis och var Ordinarie medlem må ha en (1) anhörigmedlem. Anhörigmedlem har dock ingen rösträtt i föreningen. Anhörigmedlem må bli ordinarie medlem efter beslut på styrelsemöte. Anhörigmedlem får tillgång till HkpfljKF aktiviteter, Malmenmässen samt Invidzonens tidning och informationsbrev.

 

Nyanställda (officer, specialistofficer, reservofficer, civil tjänsteman eller soldat) vid Helikopterflottiljen blir medlem, utan att erlägga medlemsavgift, under sitt första anställningsår.

 

Fastställd medlemsavgift för 2017 är 100 SEK. Medlemsavgiften betalas in på HkpfljKF:s Bankgiro 154-9534. Märk betalningen med "Årsavgift 2017, Anders Andersson". Fyll sedan i detta formulär (Det tar mindre än 5 minuter). OBS. Kom ihåg att sätta in 100:- för medlemskapet.

 

Som medlem i HkpfljKF ger man sitt samtycke till att HkpfljKF styrelse hanterar personuppgifter enligt ansökningssblanketten, i enlighet med PUL. HkpfljKFs sekreterare är föreningens personuppgiftsansvarige. Vill du läsa mer om vad föreningen står för, så kan du läsa våra stadgar.