Copyright © Helikopterflottiljens kamratförening

Webmaster: Simon Palm, webmaster@hkpfljkf.se

Org.nr: 802470-3533

HELIKOPTERFLOTTILJENS

KAMRATFÖRENING

- En förening för Helikopterflottiljens personal, veteraner och anhöriga -

Välkommen till Helikopterflottiljens kamratförening

Vår kamratförening bildades den 11 januari 2013. Ändamålet för föreningen är att främja en god kamratskap mellan medlemmarna, dvs anställd personal vid Helikopterflottiljen (Hkpflj), dess veteraner och anhöriga, samt att vårda och stärka Hkpflj anseende. Detta i samverkan med Helikopterflottiljens övriga intresseföreningar och garnisonsförband, där vi tillsammans kan främja och vidmakthålla en god kamratskap och traditioner.

 

Föreningen jobbar aktivt med hur föreningen kan bidra till anhörig- och veteranstöd för att hjälpa Hkpflj personal och föreningens medlemmar, i samband med långa utbildningar, internationella insatser eller kommenderingar.

 

Läs mer under "Bli medlem". För att komma direkt till formuläret, klicka här. Vill du veta mer? kontakta info@hkpfljkf.se för mer information.